ओय काठमाडौ तलाई लाज लाग्दैन?


तराईको रौहतहड जिल्लामा ४ जनाको लास पर्यो हप्ता दिनमा डुबेर मात्र 9 जना मर्य तर काठमाडौमा नालिमा  किसोरि खस्दा  बुरुक उफ्रिने राजधानि बासि तराईको पिडाले किन छूदैन काठमाडौ तलाई?

20637808_650983548440342_8207175146184069344_n


Write A Suggestion

%d bloggers like this: